" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Szkolenia Kursy Warsztaty

Szkolenia Kursy Warsztaty

Edukacja to nasza pasja. Proponujemy kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Planowane przez nas warsztaty dla kadry pedagogicznej, nauczycieli, animatorów, wychowawców, pracowników placówek oświatowo - wychowawczych dotyczą zastosowania m.in. inspiracji plastycznych, elementów dramy i gry fabularnej, kreatywnej matematyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej, w animacji dziecięcej ale też animacji osób starszych.

Mamy ambicję stania się platformą prezentacji, popularyzacji i wspierania metod nowoczesnej edukacji (opartej m.in. o założenia Teorii Inteligencji Wielorakich oraz osiągniecia współczesnej neurodydaktyki), platformą wymiany doświadczeń i dyskusji ale też promocji nowych, wartościowych zjawisk edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych. 

Każda forma doskonalenia kończy się uzyskaniem zaświadczenia. 

OFERTA KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WORD)

Zajęcia odbywają się po zebraniu się grupy. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: opa_dabrowa@op.pl

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 504 820 333