" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - O!PA - A CO TO?

O!PA - A CO TO?

Otwarta Pracownia Artystyczna to miejsce „stawania się rzeczy”, które powstało z myślą o dzieciach i dla dzieci ale w którym również dorośli znajdą dziś dla siebie przestrzeń. Można tu swobodnie i do woli eksperymentować ze sztuką i własną twórczością, działać, odkrywać, próbować, poznawać, rozwijać zainteresowania i pasje, można tu być. Jak powstało? Z marzenia natchnionego dziecięcą fantazją i ciekawością świata.
 
Na czym polega edukacja na O!PAk? Edukacja na O!PAk to entuzjazm, kreatywność, zabawa, obecność, akceptacja i bycie razem. To przekonanie, że nieograniczana twórcza aktywność, przynosząc radość i satysfakcję oraz dając ogromne odprężenie, silnie motywuje do podejmowania nowych wyzwań i pokonywania trudności. To nieśpieszny, indywidualny rozwój przez zabawę, doświadczenie i działanie, oparty na poczuciu i sile sprawstwa. Edukacja na O!PAk to radość, przygoda i wolność wyboru. To, zamiast presji sukcesu i stresu, nieoceniające towarzyszenie w wolnościowym wzrastaniu, to życzliwość, zaufanie i otwartość.
 
Co proponuję? Różnotematyczne, nastawione na wielozmysłowy odbiór, zajęcia rozwojowe, których ideą przewodnią jest swoboda wyboru, wzajemny szacunek, empatyczna relacja i uwzględnienie perspektywy drugiego człowieka oraz wspólna, fajna zabawa. Stawiam na nieśpieszny, indywidualny rozwój przez doświadczenie i działanie, oparty na poczuciu i sile sprawstwa. Nie wyręczam, nie wskazuję jedynych słusznych rozwiązań. Towarzyszę, wspieram, akceptuję, jestem.

Zajęcia prowadzę czerpiąc z wielu metod. Inspirują mnie głównie moje dwie córki ale także Janusz Korczak, Maria Montessori, Marshall Rosenberg, Jesper Juul, Andre i Arno Stern.

Otwarta! Pracownia Artystyczna to moje miejsce, do którego serdecznie zapraszam.

Anna Dęboń.


MOJE ZASADY/CO JEST DLA MNIE WAŻNE:

1.  Wierzę, że zabawa należy do podstawowych form aktywności człowieka. Szczególne znaczenie odgrywa w życiu dzieci. Pomaga w zrozumieniu świata i lepszym poznaniu samego siebie, kształtuje charakter, służy zaspokojeniu naturalnej potrzeby ekspresji i twórczości, rozwija i uczy. Dlatego, proponowane przeze mnie aktywności to przede wszystkim radosna, twórcza zabawa.

2. Nie oczekuję, że Dzieci będą w sposób ciągły uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Zachęcam, inspiruję ale także pozwalam im decydować o tym, co i jak jest dla nich interesujące, wybierać co i jak chcą zrobić – tylko wtedy mam pewność że bawią się dobrze i PO SWOJEMU. Doceniam znaczenie płynnego i łagodnego wprowadzania dzieci w świat sztuki i własnej twórczości. Szanuję ich spontaniczność, wizje i pomysły, jedynie towarzyszę, starając się nie ograniczać cudownej, zawziętej, dziecięcej dociekliwości, pasji odkrywania i naturalnej potrzeby wyrażania siebie.

3. Odpowiedzialnie i uważnie tworzę bezpieczną, przyjazną Dzieciom przestrzeń, w której możliwe staje się wielozmysłowe postrzeganie świata (przez dotyk, zapach, obserwacje). Opracowuję, przygotowuję i organizuję zajęcia plastyczne/manualne o różnym stopniu trudności, nastawione na działanie (nie efekt). Inspiruję do swobodnego eksperymentowania, podejmowania decyzji (co zrobię/stworzę?, kiedy odpoczywam i czy potrzebuję przerwy?), odkrywania umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań oraz wyrażania przeżywanych emocji i uczuć.

4. Zakładam, że zajęcia wspólne (rodzinne, w tym również urodzinki na których decydujecie się zostać) odbywają się zawsze razem z opiekunami lub przy ich wsparciu. Dzieci potrzebują Waszej obecności ale też Waszego zaangażowania – żeby same wiedziały/czuły, co jest w danym momencie ważne i co jest dla nich bezpieczne. Ponieważ wspólna zabawa najbardziej jednoczy  i umacnia relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami, w ramach warsztatów rodzinnych proponuję chwile wytchnienia, rodzinne bycie razem i wspólne, spontaniczne tworzenie.

5. Przyjmuję, że każdy Opiekun bierze odpowiedzialność za siebie i przyprowadzone Dziecko, w tym za własną i Dziecka dyspozycję zdrowotną. Jeśli wiesz, że Twoje dziecko ma objawy mogące niepokoić innych Opiekunów, a jednocześnie wiesz, że nie jest to zaraźliwa choroba tylko np. alergia itp, uprzedź o tym na początku zajęć.

6. Z uwagi na charakter warsztatów i zajęć, prosimy Dzieci (oraz ich opiekunów na warsztatach rodzinnych), o WYGODNY, roboczy (możliwy do pobrudzenia) strój, umożliwiający swobodne, poruszanie się, siadanie lub leżenie na podłodze, a także o zmianę obuwia na „miękkie” lub na grubsze skarpetki.