" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Nowinki

Nowinki

10/10/2019
Forum dla Edukacji

Mam ogromną satysfakcję i przyjemność być cześcią tego wydarzenia a właściwie nawet je współorganizować..

Zarezerwujcie czas! Bądźcie! Przyjdźcie!

Uczniowie! Nauczyciele! Rodzice! Szkołę można i trzeba lubić!!

Szkołę trzeba i można zmieniać! Szkoła jest nasza!

 

Forum dla Edukacji  jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie zmianami zarówno w samej organizacji jak i w przebiegu procesu uczenia się w szkole. To jest ten moment, w którym dąbrowskie szkoły stają się uczestnikami ogólnopolskiego trendu zmian w edukacji.

Jako organizatorzy Forum, wierzymy, że naszym wspólnym celem jest  poprawa jakości kształcenia w naszych szkołach. Jesteśmy skoncentrowani na dialogu, jesteśmy przekonani, że atmosfera, kultura nauczania zależy tylko od nas, nie od "systemu". Mamy ambicję wspierać kadrę zarządzającą, nauczycieli , rodziców i uczniów we współpracy, w zadbaniu o siebie oraz o relacje, aby szkoła stawała się lepszym miejscem dla wszystkich.

 

Jesteśmy przekonani, że nic nie działa skuteczniej niż dobry przykład. Dlatego zadbaliśmy o najlepsze grono prelegentów i warsztatowców. Merytoryczna warstwa Forum opiera się o najnowsze badania i publikacje oraz wiedzę popartą dowodami (evidence based). Jednocześnie wszyscy zaproszeni goście są praktykami i uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach (dydaktyce, neurodydaktyce, psychologii, pedagogice oraz dziedzinach pokrewnych).

 

I Forum dla Edukacji Szkoła jest Nasza to wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne. Całość ma wymiar przede wszystkim praktyczny – otrzymacie Państwo konkretną wiedzę, wskazówki i inspiracje oraz będziecie mieli możliwość dyskusji, wymiany myśli  i doświadczeń z innymi praktykami.

NASZE WARTOŚCI: relacja, dialog, współpraca, zaufanie, równa godność, autentyczność, odpowiedzialność osobista, ciekawość, sprawstwo, empatia i wzajemna troska

NASI PRELEGENCI: Marzena Żylińska , Marek Kaczmarzyk,  Anna Szulc , Wiesława Mitulska, Luiza Kalinowska-Skutnik Radosław Szymański, Dominika Borowska-Stasica , Edyta Nowak-Żółty.

 

 

Biorąc pod uwagę znaczenie Forum dla szeroko pojętej poprawy kondycji i jakości edukacji w naszym mieście oaz szeroko pojętej szkoły, liczę na Wasz udzia.

 

P.S. Udział i wstęp dowolny i bezpłatny ale obowizują zapisy. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną, e-mail: dopamina@op.pl.