" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Nowinki

Nowinki

15/08/2019
Dzieciaki w akcji

Przez rok koordynowałam i współprowadziłam projekt "Dzieciaki w akcji. Miasto na OPAk". Niesamowita przygoda. Niesamowite wyzwanie.

Z końcem września projekt dobiegł końca. Wszystko stało się  możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

 

Ponad 170 mieszkańców naszego miasta w wieku 7-14 lat (uczniów szkół podstawowych) zostało włączonych w decydowanie o sprawach miasta. W ramach prowadzonych warsztatów i działań stworzyliśmy warunki i przestrzeń dla ich faktycznej i realnej aktywności społecznej.

Specjalnie skonstruowane scenariusze, mini spacery badawcze umożliwiły rzeczywiste zaangażowanie w procesy partycypacyjne i rewitalizacyjne poprzez możliwość wypowiedzi (mam własne zdanie, opinię) oraz zaproponowania pomysłów na wspólnych działania na rzecz wspólnego dobra w kontekście miasta i najbliższego otoczenia (wypowiedzi rysunkowe, mapy myśli, plastyczne projekty – makiety, obiekty ceramiczne). 

 

W związku z powyższym przekazuję Wam minipublikację „Księgę Pomysłów na OPAk” podsumowującą projekt ale przede wszystkim będącą zbiorem wniosków, opinii i propozycji od najmłodszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

 

Dobre praktyki!

Księga Pomysłów na OPAk