" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Nowinki

Nowinki

02/09/2016
NAUKA I ZABAWA

Nauka i Zabawa to warsztaty edukacyjne (koncepcyjnie oparte na założeniach Teorii Inteligencji Wielorakich) nastawione są na wydobycie i uwolnienie potencjału uczestników, poprzez działania zgodne z ich preferencjami i predyspozycjami.  

Wyróżnia je wykorzystanie innowacyjnej formy, dobór zróżnicowanych metod ale przede wszystkim zwrócenie ku dziecku i jego naturalnej potrzebie bycia aktywnym. Na zajęciach, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze swobodnie eksperymentujemy, uczymy się, bawiąc.  Uczestnicy poznają dalekie lądy, przenoszą się w czasie, stają się bohaterami znanych baśni, liczą, ważą, mierzą, doświadczają.

Ważne jest poczucie sprawstwa. Dzieci mogą próbować swoich sił w różnych dziedzinach i odkrywania przyjemności płynącej z samodzielnego tworzenia, samodzielnej pracy, samodzielnego odnajdywania rozwiązań.

Każdy scenariusz oparty jest na starannie przygotowanej, interesującej, wciągającej fabule i realizowany jest w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach pracowni. Dzieci wcielają się w role bohaterów, przeżywają wiele przygód, rozwiązują zagadki logiczne, podejmują wyzwania matematyczne, techniczne, konstruktorskie, sprawnościowe i intelektualne.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności w takiej formie staje się atrakcyjne i przyjemne, bo jest zabawą. 

 

Propozycje na rok szkolny 2016/2017 :

 

W laboratorium skrzata –uwaga eksperymentujemy!

Matplaneta – lądujemy!

Artystyczne Śmieciowisko.

Świat sztuki – sztuki świata. Wielkie Małych Artystyczne Podróże.

Kryształowe Tradycje Zagłębiowskie. Zapraszamy do Huty Szkła.

Dawne zawody: Plecionkarz, Ceramik, Garncarz, Rzeźbiarz, Tkacz.

Dawne rzemiosła: wikliniarstwo, hafciarstwo, zabawkarstwo, garncarstwo.

__________________________________________________________________

 

- oferta dla dużych grup (klasy I-III, grupa przedszkolna: ok. 10-25 osób.

- czas trwania: 2-4 godzinydydaktyczne

- zajęcia mają formę warsztatową (zabawy, gry dydaktyczne, eksperymenty plastyczne) i są prowadzone przez dwóch instruktorów we wspólnie ustalonym, dogodnym terminie w pomieszczeniach Otwartej! Pracowni Artystycznej  
(ul. Ordonówny 3a, Sosnowiec)

- wszystkie powstałe w trakcie warsztatów prace są własnością dzieci

- zapewniamy wszystkie niezbędne narzędzia i materiały

- szczegółowy scenariusz ustalamy indywidualnie

- koszt: 20-35 pln/osoba

 

Program na rok szkolny 2016/2017 - oferta do druku (pobierz pdf).