" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Nowinki

Nowinki

11/05/2012
Ceramiczny Dzień Otwarty

Lepienie z gliny i toczenie na kole garncarskim - bardzo lubię.:)