" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE

OTWARTA! PRACOWNIA ARTYSTYCZNA O!PA

ANNA DEBOŃ

ul. LUDOWA 4, 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP: 629 219 64 20

www.opa-dabrowa.pl

e-mail: opa_dabrowa@op.pl

tel. 504 820 333

 

PKO BP  92 1020 2498 0000 8102 0486 8701