" Otwarta Pracownia Artystyczna w Dą…browie Górniczej - Nowinki

Nowinki

28/05/2018
RODO i O!PA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych i Operatorem strony internetowej www.opa-dabrowa.pl jest Anna Dęboń przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Otwarta! Pracownia Artystyczna Anna Dęboń, ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranej (z oferty O!PA) usługi na podstawie art. 6 ust 1 pkt b.


Prosimy o zapoznanie się dokumentem "Polityka Prywatności w O!PA" jako naszego wyrazu dbałości o prawa osób korzystających ze strony i usług oferowanych przez firmę O!PA, jak również wyrazu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.